آکادمی تخصصی ورزشی زمرد

زیر نظر اساتید دانشگاهی، علوم ورزشی و تربیت بدنی در جایگاه مربی و مشاور

حمیدرضا رضایی مربی
پرورش اندام

کارها و روزها

۱۵ مرداد — ۱۵ آذر

صحنهٔ نبرد

۱۵ مهر — ۱۵ آذر

مهدی علینقیان مربی
پاور لیفتینگ
کریمی فر مربی
پرورش اندام

آن زندگی که لایقش هستم

۱۵ مرداد — ۱۵ آذر

از سیناک تا ماتیس

۱۵ مهر — ۱۵ آذر

“Cyborgs, as the philosopher Donna Haraway established, are not reverent. They do not remember the cosmos.”

آکادمی تخصصی ورزشی زمرد

زیر نظر اساتید دانشگاهی، علوم ورزشی و تربیت بدنی در جایگاه مربی و مشاور

با به کارگیری تجهیزات ورزشی با برند NATILUS 2018 آمریکا برای اولین بار در اصفهان

ارایه برنامه های تمرینی با رویکرد سلامت و تندرستی و ورزش حرفه ای و قهرمانی

عضو شوید و پیشنهادهای انحصاری دریافت کنید!